TH EN


ร่วมงานกับเรา

ด้วยประสบการณ์และความไว้วางใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำให้ปัจจุบัน บิวคอนได้ความไว้วางใจให้ดูแลผู้รับเหมางานติดตั้งวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โครงการ และ อาคารขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยค่านิยมองค์การที่ยึดมั่นเสมอมาคือ ความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นแรงผลักดันให้บิวคอนมีพลังและพร้อมในการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลกรของเรา และพร้อมสนับสนุนให้พนักงาน และ คู่ค้าของเรา เติบโตก้าวไปพร้อมกันกับบิวคอนได้อย่างมั่นคงหากท่านสนใจร่วมงานกับบิวคอน ในตำแหน่งต่างๆ กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายบุคคล


แบบฟอร์มฝากประวัติ