TH EN

บริการของเรา


บริการของเรา

Overview
ในด้านงานบริการเรารับเหมาติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยมีวิศวะกรที่มากด้วยประสบการเพื่อทำงานให้ออกมาด้วยมาตราฐานวิศวกรรมด้วยคุณภาพและ เวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เรายังเพิ่มงานบริการในส่วนของการดูแลรักษาซ่อมบำรุงหลังจากหมดรับประกันให้แก่ลูกค้าป ระจำ หากต้องการประหยัดในงบประมาณเราสามารถที่จะนำเสนอโดย design and built เพื่อลดเงินลงทุนในส่วนของค่าออกแบบให้อีกด้วย
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ระบบไฟฟ้า
1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
2.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้องกันภัยต่างๆ
3.ระบบโทรทัศน์เสาอากาศรวมและโทรทัศน์วงจรปิด
4.ระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสารภายในอาคาร
5.ระบบเรียกพยาบาลและเสียง
6.ระบบล่อฟ้าและระบบสายดิน
7.ระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.ระบบเครื่องทำน้ำเย็น
2.ระบบท่อระบายความร้อนและระบบหล่อเย็น
3.ระบบเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่และเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก
4.ระบบห้องเย็นและห้องควบคุมความสะอาด
5.ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
6.ระบบพัดลมระบายอากาศ
7.ระบบการจัดการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น
8.ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
 
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
1.ระบบท่อน้ำ
2.ระบบบำบัดน้ำเสีย
3.ระบบป้องกันอัคคีภัย
4.ระบบรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติ
5.ระบบสระว่ายน้ำ