TH EN

Overview


Overview

ในด้านงานบริการเรารับเหมาติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยมีวิศวะกรที่มากด้วยประสบการเพื่อทำงานให้ออกมาด้วยมาตราฐานวิศวกรรมด้วยคุณภาพและ เวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เรายังเพิ่มงานบริการในส่วนของการดูแลรักษาซ่อมบำรุงหลังจากหมดรับประกันให้แก่ลูกค้าป ระจำ หากต้องการประหยัดในงบประมาณเราสามารถที่จะนำเสนอโดย design and built เพื่อลดเงินลงทุนในส่วนของค่าออกแบบให้อีกด้วย

ระบบไฟฟ้าและสื่อสา

 1. ระบบไฟฟ้า
 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
 3. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้องกันภัยต่างๆ
 4. ระบบโทรทัศน์เสาอากาศรวมและโทรทัศน์วงจรปิด
 5. ระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสารภายในอาคาร
 6. ระบบเรียกพยาบาลและเสียง
 7. ระบบล่อฟ้าและระบบสายดิน
 8. ระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 1. ระบบเครื่องทำน้ำเย็น
 2. ระบบท่อระบายความร้อนและระบบหล่อเย็น
 3. ระบบเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่และเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก
 4. ระบบห้องเย็นและห้องควบคุมความสะอาด
 5. ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
 6. ระบบพัดลมระบายอากาศ
 7. ระบบการจัดการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น
 8. ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

 1. ระบบท่อน้ำ
 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย
 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย
 4. ระบบรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติ
 5. ระบบสระว่ายน้ำ