งานมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเหมาะสม

ความเป็นมืออาชีพในงานฝีมือทางเทคนิค การบริการ การส่งมอบงานตามเวลาที่วางแผน และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ

ผลงานของเรา

เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บิวคอน คือ บริษัทฯ ที่เติบโตอย่างมั่นคง และ ต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในด้านของผู้รับเหมางานติดตั้งวิศวกรรมระบบประกอบอาคารจนเป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง

30+

ปีในการทำธุรกิจ

100+

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์